Circulaire economie

Onder het begrip circulaire economie wordt een economisch en industrieel systeem verstaan, waarin eindige grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Het kabinet wil een reductie van het nationale verbruik van primaire grondstoffen van 50 procent in 2030, als tussenstap naar een volledig circulaire economie in 2050. In 2018 gaan de plannen van het dit jaar getekende Grondstoffenakkoord in uitvoering en wordt waar nodig bijgestuurd. In het akkoord legt de Rijksoverheid samen met bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden, en de milieu- en vakbeweging concrete plannen vast voor het volledig circulair maken van biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen in 2050.

Heroverwegen van vooruitgang: de circulaire economie

Donut economie

Kate Raworth is een van de meest spraakmakende economische denkers vandaag de dag. Haar alternatief voor het gangbare economisch model is de zogenaamde donut economie.

De klassieke economie, zegt Raworth, gaat om groei, groei en nog eens groei. De consequentie hiervan is dat we de aarde kapot maken. Zij stelt voor om naar een donut economie toe te gaan. Die kan ieder mens in zijn basisbehoefte voorzien, maar werkt geen aantasting van het milieu in de hand. De economie moet schommelen tussen de minimale behoeftebevrediging van de mens en de maximale capaciteit van de aarde. Als je dit visualiseert, krijg je het beeld van een donut.

Donut model

 

 

Principeschema van de circulaire economie


Bron: Principes van de circulaire economie, Ellen MacArthur Foundation Sun, and McKinsey Center for Business and Environment. Drawing: Braungart & McDonough Cradle to Cradle (C2C)